Image

درباره ما

شرکت جهانگیر گستر آلیاژ ساوه از اوایل سال 1391 فاز مطالعاتی خود را جهت نیل به اهداف کلان ملی و اقتصادی شروع کرد. رویکرد ا ین مطالعات بر استفاده از پتانسیل‌ها و ذخایر غنی کشور و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی استوار بوده و با تطبیق بر سند چشم‌انداز 1404 بر ا ین باور بود که در صنایع بالادستی و استراتژیک سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد...

فرایند تولید

اصلی ترین ماده ی تشکیل دهنده فروسیلیس، سیلیسیم است که با ترکیب با آهن موجب تشکیل فروسیلیس می شود. فروسیلیس از ترکیب 10 تا 90 % سیلیسیم و مابقی آهن تشکیل شده است.
پایه تولید فروسیلیسیم واکنش های کربوترمی است...

محصولات

میکروسیلیکا

فروسیلیسیم

فروسیلیسیم فروآلیاژی متشکل از آهن و سیلیسیم است که بین ۱۰% تا ۹۰% سیلیسیم دارد. ترکیب‌های شیمیایی رایج فروسیلیسیم در بازار بر اساس درصد وزنی سیلیسیم عبارت است از...

توضیحات بیشتر ...