جهانگیرگستر آلیاژ ساوه

جهانگیرگستر آلیاژ ساوه

جهانگیرگستر آلیاژ ساوه

Image

درباره ما

شرکت جهانگیر گستر آلیاژ ساوه از اوایل سال 1391 فاز مطالعاتی خود را جهت نیل به اهداف کلان ملی و اقتصادی شروع کرد. رویکرد ا ین مطالعات بر استفاده از پتانسیل‌ها و ذخایر غنی کشور و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی استوار بوده و با تطبیق بر سند چشم‌انداز 1404 بر ا ین باور بود که در صنایع بالادستی و استراتژیک سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد...

فرایند تولید

اصلی ترین ماده ی تشکیل دهنده فروسیلیس، سیلیسیم است که با ترکیب با آهن موجب تشکیل فروسیلیس می شود. فروسیلیس از ترکیب 10 تا 90 % سیلیسیم و مابقی آهن تشکیل شده است.
پایه تولید فروسیلیسیم واکنش های کربوترمی است...

محصولات

میکروسیلیکا

فروسیلیسیم

فروسیلیسیم فروآلیاژی متشکل از آهن و سیلیسیم است که بین ۱۰% تا ۹۰% سیلیسیم دارد. ترکیب‌های شیمیایی رایج فروسیلیسیم در بازار بر اساس درصد وزنی سیلیسیم عبارت است از...

توضیحات بیشتر ...