درباره ما

شرکت جهانگیر گستر آلیاژ ساوه از اوایل سال 1391 فاز مطالعاتی خود را جهت نیل به اهداف کلان ملی و اقتصادی آغاز کرد. رویکرد این مطالعات بر استفاده از ذخایر و پتانسیل های غنی کشور و همچنین جلوگیری از خامفروشی استوار بوده و با تطبیق بر سند چشم انداز 1404 بر این باور بود که در صنایع بالادستی و استراتژیک سرمایه گذاری خود را انجام دهد. در همین راستا تمرکز بر صنایع فولاد را در دستور کار خود قرار داد. این شرکت پس از یک سال مطالعات حرفه ای و امکان سنجی، تولید فروسیلیسیم با خلوص بیش از 75% را برگزید. از این رو در زمینی به وسعت 70000 مترمربع واقع در شهرک صنعتی ساوه فعالیت بنیادین خود را آغاز کرد.

گزینش شهرک صنعتی ساوه جهت احداث کارخانه، براساس نزدیکی این شهرک به معادن غنی استان های همجوار و همچنین بازار مصرف صنایع در دیگر سوی استان مرکزی بوده است. شرکت جهانگیر گستر آلیاژ ساوه بر این باور است که تخصص را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد. از این رو از بدو فعالیت خود از بکارگیری نیروهای زبده بهره برده است. استفاده از دانش فنی روز اروپا ( Elkem نروژ) و خلاقیت نیروهای متخصص داخلی آینده ی پرباری را نوید می دهد. در پایان شایان ذکر است که شرکت جهانگیر گستر آلیاژ ساوه همواره مسیر اعتلای ملی را مبنای فعالیت خود قرار داده است.

تاریخچه

شرکت جهانگیر گستر آلیاژ ساوه از اوایل سال 1391 فاز مطالعاتی خود را جهت نیل به اهداف کلان ملی و اقتصادی آغاز کرد. رویکرد این مطالعات بر استفاده از ذخایر و پتانسیل های غنی کشور و همچنین جلوگیری از خامفروشی استوار بوده و با تطبیق بر سند چشم انداز 1404 بر این باور بود که در صنایع بالادستی و استراتژیک سرمایه گذاری خود را انجام دهد.